Projekt Vzácne koren(i)e spoločnosti

  • Zámerom projektu bolo prostredníctvom umeleckého diela poukázať na korene spoločnosti, ktoré sú napríklad v obci Nitrianske Sučany, z ktorej autor pochádza úzko späté so vzácnym korením - šafranom. Obyvatelia obce Nitrianske Sučany sa v minulosti vo veľkej miere venovali obchodovaniu s týmto vzácnym korením a preto boli označovaní ako "šafraníci". Mladá generácia však už veľa o svojich predkoch a ani o vzácnej rastline nevie.

    Hlavnou projektovou aktivitou bolo vytvorenie exteriérovej plastiky inšpirovanej rastlinou Crocus sativus (šafrán siaty) v abstraktnom prevedení, prostredníctvom ktorej chcel autor poukázať na historické korene a spôsob života obyvateľov v minulosti a pripomenúť spoločnosti, že rovnako ako šafrán, aj UMENIE, je dôležitou súčasťou (korením) spoločnosti a práve v týchto zložitých časoch má svoju nevyčísliteľnú hodnotu podobne ako Crocus sativus v minulosti. Vytvorenie plastiky podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

- materiál: železná guľatina a zváraný železný plech, žiarovo zinkované, patinované

​- rozmery: 300x200x100 cm

- rok: 2020 - 2021


Nižšie v galérií je zdokumentovaný postup prác na tvorbe diela Vzácne koren(i)e spoločnosti:

 

 

FESTIVAL UMENIA KONVERZIA

i n o v a t í v n y  f e s t i v a l  u m e n i a  v  D u b n i c i  n a d  V á h o m

Oddelenie kultúry a knižnice si v spolupráci s Jaroslavom Vyhničkom a kurátorkou Sabinou Jankovičovou pripravili inovatívny koncept výstavy sôch na rôznych verejných priestoroch, ktoré zaujali svojou myšlienkou, spracovaním a rozmermi. Konverzia občanov a návštevníkov Dubnice nad Váhom zaviedla do rôznych častí mesta, no okrem interiérov umelecké diela oživili aj viaceré priestranstvá v exteriéri. Viac ako desiatka talentovaných autorov v rámci festivalu vystavila 25 svojich unikátnych diel na 14 rôznych lokalitách v Dubnici nad Váhom.

Výstava sa konala od 15. mája 2021 do konca októbra 2021, dielo Vzácne koren(i)e spoločnosti bolo v rámci podujatia vystavené pred Strednou priemyselnou školou v Dubnici nad Váhom. Vernisáž k výstave sa konala online z dôvodov protipandemických opatrení.


V nasledujúcom odkaze si môžete pozrieť vernisáž k podujatiu:

Dubnické noviny - vernisáž - po 10 minúte, spomenuté podporenie diela Fondom na podporu umenia


Propagácia v mediach, odkazy na reportáže:

TA3 - video reportáž z festivalu umenia KONVERZIA /od 11. minúty/

Považie TV - video reportáž z festivalu umenia KONVERZIA

TV Považie - fotografická upútavka s dielom Vzácne koren(i)e spoločnosti


V nasledujúcej galérií sú fotografie diela Vzácne korenie /korene/ spoločnosti z výstavy Konverzia: