ende
  • Plánované výstavy a sympózia v roku 2022:

 

 

 


Martin Navrátil pravidelne prezentuje svoju tvorbu na tvorivých pobytoch a výstavách na Slovensku i v zahraničí, vystavoval v krajinách, ako sú napríklad: USA, Taliansko, Nemecko, Švajčiarsko, Španielsko, Ukrajina, Čechy a iné ...

 


  • Realizované VÝSTAVY:

 


 

 

Galéria Čadca