BOJNICE V SOCHE

Výstava "RozKVET podzámčia"

Na výstave "RozKVET podzámčia" prezentoval autor Martin Navrátil vybrané diela zo svojej sochárskej tvorby. Prostredníctvom svojich diel chcel autor a organizátori výstavy priniesť námestiu a priestoru pod zámkom nový umelecký a spoločenský rozmer. V rámci výstavy "RozKVET podzámčia" autor prezentoval sériu exteriérových plastík, ktorým dominujú zväčša prírodné motívy zachytené v rôznych kontrastoch a premenách, pričom v plastikách sa súčasne odrzkadľuje autorova inovatívnosť a fantázia.