Sr. MUDr. Veronika Theresia Rácková, SSpS

Bolo mi cťou vytvoriť bustu misijnej sestry a lekárky Veroniky Theresii Ráckovej, ktorá 20. 5. 2016 tragicky zahynula v Južnom Sudáne.
Dňa 19. 5. 2018 sa pri príležitosti druhého výročia jej tragickej smrti konala spomienková omša a odhalenie busty v jej rodnej obci v Bánove pri Nových Zámkoch. 

- materiál busty a podstavca: bronz, travertín
- rozmery cca 160x40x40 cm
- rok vytvorenia: 2018